Pet ključnih značajki probiotika s najvišim standardom kvalitete

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Probiotici posljednjih desetljeća postaju sve popularniji, posebice kao potpora zdravlju crijeva i regulaciji probave. Danas je tržište preplavljeno brojnim proizvodima koji se označavaju kao probiotici, iako ne nose svi taj naziv opravdano. Ključno za dobivanje statusa probiotika je da proizvod zadovoljava kriterije definicije probiotika, ima dovoljnu razinu dokaza o učinkovitosti i odgovarajuću kvalitetu. Kvaliteta je ključna osnova učinkovitosti i sigurnosti probiotičkih proizvoda.

Može li se i dodatak prehrani nazivati probiotikom?

Dodaci prehrani mogu sadržavati mikroorganizme koji imaju povoljne učinke na naše zdravlje, ali se ne bi smjeli nazivati probioticima. Naime, postoje određeni zahtjevi za dobivanje statusa probiotika, pri čemu je ključni zahtjev da proizvod ima odgovarajuću kvalitetu i klinički dokazanu učinkovitost.

Budući da je potrebno uložiti puno truda za postizanje zahtjevnih standarda, naziv probiotik može se koristiti samo ako proizvođač dokaže da njegov proizvod zadovoljava sve uvjete. Trenutno, oznaku probiotika mogu nositi samo lijekovi ili živi bioterapijski proizvodi

Što uopće jesu probiotici? Jednostavno rečeno, to su proizvodi koji bi trebali sadržavati žive mikroorganizme koji imaju dokazano povoljan učinak na zdravlje domaćina kad se konzumiraju u odgovarajućim količinama.

Ženska dlan s probiotikom v obliki tablet.

Na što trebamo obratiti pozornost ako želimo odabrati kvalitetan probiotički proizvod?

  1. Klinički provjerena formulacija 

Na probiotičkom proizvodu, osim navođenja korisnih učinaka, treba navesti i preporučenu dozu koja ostvaruje povoljan učinak probiotika. U slučaju hrane i dodataka prehrani, označavanje proizvoda i komunikacija informacija prema potrošačima u odgovornosti je samih proizvođača i ovisi o njihovom savjesnom postupanju.

  1. Redoviti nadzor kvalitete

Kada je riječ o odabiru probiotičkog proizvoda, osim sigurnosti, važan je nadzor kontrole kvalitete - proizvodnje i proizvoda. Budući da učinak probiotika ovisi o njegovoj kvaliteti, važno ju je kontinuirano nadzirati.

Primjerice, u proizvodnji probiotika u statusu lijeka provodi se čak do 150 različitih testiranja i kontrola kvalitete - od kontrole ulaznih sirovina, kontrole proizvodnje i konačnih proizvoda, do daljnjeg praćenja kvalitete proizvoda nakon što je već na tržištu.

  1. Izbor ambalaže i pomoćnih tvari za kvalitetu proizvoda i sigurnost korisnika

Kvaliteta i čistoća ambalaže jedan su od važnih standarda i zahtjeva i u proizvodnji hrane i dodataka prehrani, ne samo lijekova. Međutim, za kvalitetu i učinkovitost probiotičkog proizvoda to nije dovoljno. Osim navedenog, ključno je da ambalaža i pomoćne tvari u proizvodu budu takve da omogućavaju preživljavanje korisnih probiotičkih mikroorganizama tijekom cijelog roka trajanja.

Ambalaža mora biti kvalitetna i spriječavati prodor kisika i vlage u proizvod. Vlaga je veliki ograničavajući faktor jer ako mikroorganizmi dođu u dodir s vlagom, propadaju već tijekom proizvodnje ili u gotovom proizvodu, prije nego što uđu u organizam i dođu na mjesto djelovanja u crijevima. Osim toga, potreban je pažljiv odabir dodatnih pomoćnih tvari u proizvodu - prije svega vlakana koja vežu puno vlage i mogu uništiti probiotičke mikroorganizme već u samom proizvodu, dok je još na polici u ljekarni ili kod kuće. Vlakna, koja se često dodaju proizvodima - kao što su prebiotici - stoga bi trebala biti odgovarajuće osušena ili pakirana odvojeno od probiotičkih mikroorganizama u proizvodu kako bi preživljavanje probiotičkih bakterija bilo osigurano.

  1. Neobmanjujuće označavanje proizvoda

 Na probiotičkom lijeku, dodatku prehrani ili hrani moraju biti neki bitni podaci:

  • precizan i znanstveno ispravan opis prisutnih mikroorganizama (primjerice Lactobacillus (L.) acidophilus LA-5)
  • točna i poznata količina do isteka roka trajanja (ne samo na kraju proizvodnog procesa)
  • način upotrebe i doziranje
  • moguća upozorenja.

Također, ne smiju se navoditi zdravstvene tvrdnje koje nisu poduprte odgovarajućim dokazima i odobrene od strane regulatornih tijela - jer to može biti zavaravajuće za korisnika.

Probioticima u statusu lijeka tijekom procesa registracije provjerava se ispravnost  svih informacija navedenih na ambalaži, kao i u uputama za upotrebu. To osigurava da su informacije vjerodostojne, u skladu s priloženom dokumentacijom, te da korisnik zna što je u proizvodu i kakve učinke proizvoda može očekivati. S druge strane, dodaci prehrani ne prolaze ovako stroge kontrole i stoga ponekad ne otkrivaju bitne informacije ili čak mogu davati lažne tvrdnje o svojoj učinkovitosti na ambalaži jer ne postoje službeni postupci prijave proizvoda.

  1. Neovisno testiranje kvalitete i praćenje nuspojava

Neovisna provjera kvalitete od ključne je važnosti. Ovaj nadzor provode specijalizirani laboratoriji s akreditiranim metodama za probiotičke proizvode.

Tijekom godina, samo su lijekovi kontinuirano pokazivali najbolje rezultate kvalitete i usklađenosti sa zakonodavstvom.

Također, lijekovi imaju uspostavljen mehanizam praćenja kvalitete do isteka roka trajanja. Kontrole preživljavanja mikroorganizama sve do isteka roka trajanja proizvoda nastavljaju se provoditi i za vrijeme dok je proizvod na polici u ljekarni. Probiotički lijek stoga je pouzdan i kvalitetan, zadovoljava kriterije probiotika i pruža očekivani učinak. Osim učinkovitosti, za probiotički lijek prati se i sigurnost odnosno postoji uspostavljen sustav prijavljivanja nuspojava, na nacionalnoj i globalnoj razini, što nije situacija s dodacima prehrani.

Koncept prebavnega sistema na dlaneh zdravnice.

Koji probiotik odabrati? 

Postizanje najviše kvalitete probiotika nije jednostavno, ali briga o sigurnosti pacijenata glavna je odgovornost tvrtke Sandoz. Svi proizvodi, uključujući i dodatke prehrani, u Sandozu su proizvedeni prema najvišim farmaceutskim standardima dobre proizvođačke prakse. O kvaliteti se razmišlja već u fazi dizajniranja i razvoja proizvoda, pa kod Sandozovih probiotika možemo govoriti o ugrađenoj kvaliteti (Quality by design). Pri proizvodnji svake serije proizvoda provodi se do 150 različitih testiranja i kontrola - kontrola kvalitete provodi se i nakon što je proizvod već na tržištu. 

Lijekovi pod zaštićenom markom Linex® zadovoljavaju definiciju i imaju sve karakteristike dobrog probiotika, posebno jamstvo kvalitete, koje uključuje između ostalog i osiguravanje živosti mikroorganizama do isteka roka trajanja proizvoda, te time i učinkovitosti kada ga pojedinac konzumira. Linex® je prisutan na tržištima širom Europe već više od 40 godina.

Odabirom Linex® Forte možemo biti sigurni da kupujemo proizvod čiji su sadržaj i informacije o proizvodu provjerene te podržane kliničkim dokazima i svim kontrolama kvalitete.

Linex® je već više od 40 godina pouzdani probiotik i jedini je probiotik* na tržištu s garancijom kvalitete lijeka do isteka roka trajanja proizvoda jer je proizveden prema najvišim proizvodnim standardima.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

BB-12® i LA-5 su zaštićene robne marke Chr. Hansen S/A

*HALMED baza podataka o lijekovima. Dostupno na: www.halmed.hr, pristupljeno 5.2024.

Reference:

LIN-14-80-W/HR2406135206/2024-06-13
Datum sastavljanja: svibanj, 2024