RO Termeni și condiții | Novartis Dolphin Platform

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Termeni și condiții

1. Acceptarea termenilor de utilizare

Acest website este site-ul oficial al Sandoz International GmbH, denumit în continuare Site. Prin utilizarea acestui Site sunteţi de acord cu condiţiile de utilizare prezentate în această secţiune. Accesul şi folosirea site-ului https://www.linex-probio.com/ro

sunt supuse următoarelor condiţii de utilizare şi tuturor legilor aplicabile în România.

Prin vizitarea şi utilizarea acest site, acceptaţi automat termenii şi condiţiile, iar orice alte acorduri referitoare la folosirea acestui Site, care ar trebui stabilite între Sandoz International GmbH şi fiecare utilizator al Site-ului, îşi încetează valabilitatea.

2. Informaţii medicale / Condiţii

Informaţiile despre produse prezentate pe acest Site sunt oferite de Sandoz International GmbH şi sunt destinate realizării unei prezentări generale a acestor produse. Multe dintre produsele pentru uz farmaceutic sau medical prezentate sunt eliberate numai pe bază de prescripţie medicală eliberată de către un medic sau de către personalul medical calificat. Există posibilitatea ca unele dintre aceste produse să nu fie disponibile în toate ţările în care compania este prezentă.

Informaţiile de produs disponibile pe acest site sunt exclusiv destinate unei prezentări generale și nu sunt de natură să ofere date medicale complete. ÎN CAZUL ÎN CARE AVEȚI O PROBLEMĂ DE NATURĂ MEDICALĂ, VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI DE URGENȚĂ MEDICUL DUMNEAVOASTRĂ SAU FURNIZORUL DUMNEAVOASTRĂ DE SERVICII MEDICALE. ACEST SITE NU ESTE DESTINAT REALIZĂRII DE DIAGNOSTICARI PERSONALIZATE ORI INDICĂRII UNOR TRATAMENTE PACIENȚILOR.

Vă recomandăm să discutați întotdeauna cu medicul dumneavoastră sau cu un membru al personalului medical pentru a obține informații complete legate de medicamentele sau de serviciile medicale cele mai potrivite pentru dumneavoastră (inclusiv detalii despre beneficiile oferite de utilizarea acestora și despre posibilele efecte adverse). Profesioniștii din domeniul medical pot obține informații complete despre produsele prezentate de pe acest site prin consultarea prospectului aferent fiecărui produs. Aceste informații pot varia în funcție de țară. Pacienții, medicii și alți membrii ai personalului medical ar trebui să solicite informațiile potrivite țării lor de la instanțele medicale locale sau de la autoritățile locale competente. De asemenea, legislația anumitor țări poate limita dreptul Sandoz International GmbH de a oferi informații sau de a răspunde direct la întrebările pacienților legate de prospectele produselor. Sandoz International GmbH va oferi însă răspunsuri la solicitările primite, oferind informații în concordanță cu legislația locală în vigoare.

3. Condiţii de folosire a informaţiilor de pe site

Utilizatorii au dreptul de a naviga pe acest Site, cu condiția să acceseze, să folosească sau să descarce în scop non-comercial informațiile de pe prezentul Site (texte, imagini, fișiere audio și fișiere video). Este interzisă distribuirea, modificarea, folosirea sau afișarea informațiilor de pe prezentul Site în scopuri comerciale, fără acordul prealabil, obținut în scris din partea Sandoz International GmbH.

Preluarea, copierea, reproducerea, imprimarea sau descărcarea oricărei informaţii de pe acest Site este permisă, cu condiţia ca utilizatorul care realizează una dintre acțiunile anterior menţionate, fără a se limita la acestea, să reproducă fiecare dintre adnotările despre drepturile de autor sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conţinute în orice informaţie care este preluată de pe site. De asemenea, utilizatorii trebuie să ia la cunoştinţă că orice văd sau citesc pe acest site are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială și că pot fi folosite numai conform condițiilor menționate în această secțiune de “Termeni și condiții” sau în conținutul prezentului Site și doar cu acordul prealabil, obținut în scris, din partea Sandoz International GmbH.

Sandoz International GmbH nu garantează că preluarea sau reproducerea informațiilor nu va încălca drepturi rezervate de copyright ale unei terțe părți independente sau afiliate Sandoz International GmbH. Cu excepția acordurilor solicitate și obținute din partea Sandoz International GmbH, nicio licență, vreun drept de copyright sau de folosire a informațiilor din Site nu este transferată sau oferită utilizatorilor.

4. Marcă înregistrată / Drepturi de autor

Toate mărcile și numele produselor ce apar pe acest Site, fie că apar cu nume complet sau ca logo/ simbol sunt mărci înregistrate ale Sandoz International GmbH sau al altor terțe părți. Acest Site poate, de asemenea, conține referiri la patente, informații specifice, tehnologii, produse sau procese care sunt proprietatea exclusivă a Sandoz International GmbH sau a altor terțe părți. Utilizatorilor nu le este acordată nicio licență, drept asupra vreunei mărci înregistrate, patent, informații comerciale confidențiale, tehnologii, produse sau procese sau asupra vreunui alt drept de autor deținut de Sandoz International GmbH.

5. Limitarea răspunderii

Toate mărcile și numele produselor ce apar pe acest Site, fie că apar cu nume complet sau ca logo/ simbol sunt mărci înregistrate ale Sandoz International GmbH sau al altor terțe părți. Acest Site poate, de asemenea, conține referiri la patente, informații specifice, tehnologii, produse sau procese care sunt proprietatea exclusivă a Sandoz International GmbH sau a altor terțe părți. Utilizatorilor nu le este acordată nicio licență, drept asupra vreunei mărci înregistrate, patent, informații comerciale confidențiale, tehnologii, produse sau procese sau asupra vreunui alt drept de autor deținut de Sandoz International GmbH.

6. Colectarea informaţiilor de la utilizatori

Cu excepția informațiilor care intră sub incidența Politicii noastre de Confidențialitate, precizăm că orice comunicare, material sau mesaj (informație, întrebare, comentariu sau sugestie) pe care utilizatorul îl transmite către Sandoz International GmbH va fi considerat și tratat ca neconfidențial și ca având caracter public. Orice conținut pe care utilizatorii îl transmit către Sandoz International GmbH va deveni proprietatea Sandoz International GmbH și/ sau afiliaților săi și poate fi folosit ulterior în orice scop, inclusiv dar fără a se limita la: reproducerea, copierea, publicarea ori transmiterea sa.

De asemenea, Sandoz International GmbH are dreptul de a folosi în orice scop, fără a oferi niciun tip de remunerație autorului, orice idee, concept, informație sau tehnologie inclusă în vreuna dintre comunicările/ mesajele trimise de către utilizator către prezentul Site. Scopurile includ, fără a se limita la: dezvoltarea, prelucrarea și pozițioarea pe piață a produselor și serviciilor oferite de către Sandoz International GmbH, pe baza mesajelor/ informațiilor trimise de către utilizator.

7. Produse disponibile la nivel internaţional

Acest Site poate conține informații despre produse și servicii disponibile la nivel internațional, care pot să nu fie disponibile și la nivel local. Produsele la care se face referire pe acest Site pot avea denumiri și fi supuse unor norme legale ce pot varia în funcție de țară. De asemenea, utilizatorii pot fi înștiințați că anumite secțiuni din prezentul Site sunt adresate anumitor tipuri de specialiști sau numai anumitor tipuri de public din anumite țări și că valabilitatea anumitor informații de produs trebuie verificată cu filială locală a Sandoz International GmbH. Informația disponibilă pe acest Site nu trebuie interpretată ca având vreun caracter publicitar sau de promovare pentru niciunul dintre produsele prezentate sau pentru încurajarea folosirii vreunuia dintre ele în altă formă decât în cea aprobată de legislația în vigoare din țara de proveniență a utilizatorului.

8. Limitarea răspunderii

Nimic din conținutul prezentului Site nu reprezintă vreo ofertă sau vreo invitație la realizarea de investiții sau a vreunei colaborare cu American Depositary Receipts al Novartis. Orice rezultat sau evoluții viitoare pot fi diferite din punct de vedere al resurselor materiale față de previziuni, opinii sau așteptări precizate pe acest Site ori față de obiectivele atinse în trecut în ceea ce privește costul garanțiilor nu trebuie considerate drept ghid valabil pentru estimarea viitoarelor performanțe.

9. Linkuri către acest site

Sandoz International GmbH nu a evaluat niciunul dintre website-urile aparținând unor terțe părți care ar putea conține trimiteri către prezentul Site, motiv pentru care nu este responsabil în niciun fel pentru conținutul unor asemenea terțe site-uri, care fac asemenea legături web. Dacă se dorește realizarea vreunei trimiteri de pe un website către prezentul Site, este permisă realizarea unei legături web către homepage-ul prezentului Site. Nu este permisă realizarea de trimiteri (legături web) către paginile sau secțiunile prezentului Site, fără obținerea, în prealabil, a unui consimțământ scris din partea Sandoz International GmbH. Citarea sau utilizarea unui fragment de conținut ori a unei secțiuni a prezentului Site, pe website-ul unei terțe părți, fără obținerea prealabilă a unui consimțământ scris din partea Sandoz International GmbH este, de asemenea, interzisă.

10. Linkuri site-uri ale terţilor

E posibil ca prezentul Site să facă trimiteri către alte website-uri aparținând unor terțe părți pentru a oferi informații sau indicații în interesul utilizatorilor acestui Site.

“Termenii și Condițiile” specifice acestor terțe website-uri pot fi diferite față de cele ale prezentului Site. Sandoz International GmbH nu este responsabil asupra trimiterilor (legăturilor web) către alte website-uri asupra conţinutului cărora Sandoz International GmbH nu deţine niciun control şi pentru care nu îşi asumă nicio responsabilitate. Sandoz International GmbH îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri: sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare ori care nu respectă legislația în vigoare.

11. Comunicarea online referitoare la acest site

Deși Sandoz International GmbH monitorizează periodic discuțiile, conversațiile, postările și informațiile trimise către acest Site, Sandoz International GmbH nu își anumă nicio obligație și îşi declină orice răspundere sub orice formă care ar putea fi provocată de acest conținut și nici pentru nicio eroare ori informație cu caracter defăimător, fals, instigator, incomplet, incorect, scandalos, obscen, pornografic, violent, periculos, vag sau care încalcă vreo regulă de confidențialitate. Este interzisă postarea pe acest Site de conținut care transmite un mesaj neconform cu reglementările legale în vigoare, amenințător, calomnios, defăimător, obscen, scandalos, instigator, pornografic, sau care transmite materiale care ar putea provoca sau încuraja un comportament cu caracter criminal, ilegal sau ofensator, ce ar putea genera consecințe legale sau încălca orice lege. Sandoz International GmbH va colabora cu toate autoritățile sau instanțele judecătorești competente care solicită Sandoz International GmbH divulgarea identității oricărui utilizator care a transmis sau postat vreun conținut sau mesaj care se încadrează în una dintre situațiile anterior enumerate, fără a se limita la acestea.

12. Consecinţe

Dacă Sandoz International GmbH observă că unul dintre utilizatorii acestui Site a încălcat vreuna dintre condițiile sau precizările stipulate în această secțiune, va lua imediat măsurile necesare pentru corectarea situației, inclusiv va împiedica utilizatorul să folosească serviciile oferite de către companie, dacă situația o va cere, şi va elimina conţinutul, datele sau informaţiile puse de către respectivul utilizator pe acest Site, în orice moment și fără nicio notificare prealabilă. Dacă vreun utilizator transmite sau pune pe acest Site vreun coținut care provoacă prejudicii companiei, Sandoz International GmbH va acționa în vederea recuperării prejudiciului produs de respectivul utilizator.

13. Diverse

Sandoz International GmbH îşi rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau şterge în orice moment secțiunea “Termeni și Condiții” a prezentului Site. Din acest motiv, utilizatorii sunt sfătuiți să viziteze periodic această secțiune.