Pogoji uporabe | Linex

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Pravna obvestila

Pogoji za uporabo spletnih strani

SPLOŠNO

Poslanstvo farmacevtske družbe Lek kot mednarodne farmacevtske družbe je prispevati k zdravju in višji kakovosti življenja ljudi. Te spletne strani so oblikovane z namenom omogočiti splošne informacije o družbi Lek in njenemu poslovanju ter določene informacije v zvezi z njenimi proizvodi in storitvami. Zato vas prosimo, da natančno preberete te pogoje za uporabo, ki se nanašajo na vsakogar, ki obišče to spletno stran. Če boste še naprej uporabljali to spletno stran, ste pristali na ta pravila.

Lekove informacije na teh spletnih straneh so dane izključno v splošno izobraževalne in informativne namene. Določene informacije na teh spletnih straneh vsebujejo tudi splošne podatke o Lekovih proizvodih in so tudi namenjene le splošni predstavitvi proizvoda, zato vsebujejo samo osnovne podatke. Dostop do podatkov o nekaterih proizvodih, predvsem tistih, ki se lahko izdajajo samo na recept, je omejen v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje zdravil. Nobena informacija o posameznem proizvodu, vsebovana na Lekovih spletnih straneh, ni podana in tudi ni mišljena kot nadomestilo za medicinske nasvete, navodila za zdravljenje ali priporočila zdravstvenih delavcev. Pomembno je, da v zvezi s svojimi individualnimi zdravstvenimi in medicinskimi potrebami upoštevate nasvet svojega zdravnika in drugih zdravstvenih delavcev. Zato vas prosimo, da si pred uporabo kateregakoli zdravila, o katerem govorimo na tej spletni strani natančno preberete navodilo in se o tveganju in neželenih učinkih posvetujete z zdravnikom ali farmacevtom.

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in se jih ne sme spreminjati ali drugače uporabljati, razen tako, kot je to določeno v tem besedilu, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Leka. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti znak: “ © 2001 Lek d.d., Ljubljana – Vse pravice pridržane.” Lek aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja. Na prošnjo posameznega prosilca lahko Lek izda soglasje za objavo dela vsebin (reprodukcijo) tudi v komercialne namene. V prošnji mora prosilec obvezno navesti, katere vsebine želi reproducirati in s kakšnim namenom. Lek bo v vsakokratnem soglasju določil pogoje, ki jih mora v primeru reprodukcije izpolnjevati prosilec. Če prosilec pogojev ne bo izpolnjeval, je soglasje neveljavno in mora vsebine umakniti nemudoma po prejemu Lekovega obvestila Leka o neizpolnjevanju pogojev.

Vsa imena proizvodov in storitev, ki se pojavljajo v besedilu na teh spletnih straneh v tisku, ki je drugačen od ostalega tiska ali s simbolom, znamko ali znakom, vključno z Lekovim logom, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Lek ali njegove povezane družbe. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.

Ker je Lek mednarodna farmacevtska družba z internacionalnim poslovanjem, so lahko določene informacije za posamezne obiskovalce teh spletnih strani neprimerne. Zaradi različne zakonodaje, regulatornih predpisov in zdravniških praks se lahko zgodi, da informacije, ki so bile oblikovane na teh spletnih straneh ali informacije o proizvodih na teh spletnih straneh, ne bodo primerne za obiskovalce teh spletnih strani iz določenih držav.

Tako se na primer lahko znamke, uporabljene za posamezne proizvode, razlikujejo po posameznih državah. Prav tako lahko regulatorni organi v posameznih državah izdajo dovoljenje za promet proizvodov z različnimi indikacijami, doziranji in/ali omejitvami. Če zato Lekovi proizvodi, programi in/ali storitve, o katerih je podana informacija na teh spletnih straneh, niso razpoložljivi v vaši državi, to ne pomeni, da Lek objavlja namero za poslovanje s temi proizvodi, programi in/ali storitvami v vaši državi. Prav tako obiskovalcem teh spletnih strani Lek ne more podati določenih informacij o zdravilih na recept, upoštevajoč zakonodajo, ki je specifična za različne jurisdikcije. Zato vam svetujemo, da se v zvezi z informacijo o razpoložljivosti proizvoda v vaši državi in/ali o tveganju in neželenih učinkih zdravila še pred uporabo posvetujete s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Čeprav je in bo Lek s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju teh spletnih strani storil vse, da bi se prepričal, da so informacije na teh spletnih straneh res točne in podatki ažurni, za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Lek si tudi pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

NITI LEK NITI KATERAKOLI DRUGA PRAVNA ALI FIZIČNA OSEBA, KI JE SODELOVALA PRI NASTANKU IN IZDELAVI TEH SPLETNIH STRANI, V NOBENEM PRIMERU ZATO NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI BI IZHAJALA IZ ALI BI BILA V ZVEZI Z OBSTOJEM, DOSTOPOM DO IN/ALI UPORABO TEH SPLETNIH STRANI IN/ALI INFORMACIJ, KI JIH TE SPLETNE STRANI VSEBUJEJO IN/ALI ZARADI NEMOŽNOSTI UPORABE INFORMACIJ NA TEH SPLETNIH STRANEH IN/ALI KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI POMANJKLJIVOSTI V NJIHOVI VSEBINI, NE GLEDE NA TO, ČE SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih in/ali vsebujejo informacije o tretjih. Ker določeni linki na tej strani vodijo do virov, ki se nahajajo na strežnikih, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi Lek nima nadzora, Lek ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti katerekoli spletne strani, za katero nudi link ali referenco. Linke do drugih spletnih strani nudi Lek le kot ugodnost za uporabnike Lekovih spletnih strani.Veliko izobraževalnega materiala in programov na naših spletnih straneh je oblikovano tako, da podpira vaše cilje osebnega zdravja in dobrega počutja, saj je naš cilj, da vam pomagamo pri uresničevanju ciljev zdravega življenja s pomočjo pozitivnih življenjskih navad in s pravilno uporabo naših proizvodov.

Če bi se katerikoli obiskovalec Lekove spletne strani odzval s kakršnimikoli informacijami, bodo take informacije veljale za nezaupne in nezaščitene, pri čemer Lek v zvezi z njimi ne bo imel nikakršne odgovornosti ter jih bo lahko prosto uporabljal, razmnoževal, razkrival in/ali širil drugim brez omejitev in brez navedbe vira, vključno, vendar ne omejeno, z idejami, koncepti, znanji, izkušnjami ali tehnikami, ki jih bodo take informacije vsebovale, za kakršenkoli namen, vključno, vendar ne omejeno, za razvoj, proizvodnjo in trženje proizvodov, ki vsebujejo take informacije, razen v primeru izrecne navedbe obiskovalca, da naj se posredovane informacije štejejo za zaupne in/ali izrecne navedbe o prepovedi uporabe posredovanih informacij.

SI2402064679

 Informacija pripravljena februar 2024